Uncategorized @vi

Jeremy Tran thường bán bất động sản cho người mua nước ngoài nhưng anh đã chuyển hướng sang đối tượng mua nhà lần đầu tiên trong thời kỳ đại dịch. (Nguồn: Jeremy Tran) Khi biên giới Úc đóng cửa do dịch Covid, thị trường bất động...